Blikopener
hogescholen, partners in innovatie

VOEDING EN LANDBOUW

Werken aan de transitie naar veerkrachtige voedselsystemen.

 

Voeding en landbouw zijn van cruciaal belang voor onze economie en maatschappij. Demografische evoluties, klimaatverandering en de schaarste van natuurlijke hulpbronnen vormen  belangrijke uitdagingen voor de sector. Tegelijkertijd hebben technologische innovaties heel wat potentieel om de transitie naar veerkrachtige voedselsystemen te faciliteren.

Wereldwijd staan landbouw, visserij en voeding hoog op de agenda. Deze thema’s vormen een rode draad doorheen de duurzame ontwikkelingsdoelen (SDGs) die de Verenigde Naties vooropstelden. Ook de Europese Commissie ijvert voor een duurzame en toekomstbestendige voedingsketen.

Het behouden van de kwantiteit en de kwaliteit van de voedselproductie, ondanks de negatieve effecten van klimaatsverandering, is een belangrijke uitdaging. Door circulaire en grondstoffenefficiënte voedselsystemen na te streven, kunnen we de milieudruk door grondstofgebruik en emissie verminderen. Ook het inzetten op duurzame en gezonde voedingspatronen is van essentieel belang om zowel de menselijke gezondheid te bevorderen (tegengaan van malnutritie, ondergewicht en overgewicht) als om de milieu-impact van ons voedselsysteem te verlagen.

Ook de Vlaamse hogescholen dragen hun steentje bij in de transitie naar duurzame voedselsystemen. Via praktijkgericht onderzoek werken we mee aan de zoektocht naar nieuwe grondstoffen, de verduurzaming van productietechnieken, het verhogen van het welzijn van productiedieren, het ontwikkelen van nieuwe voedingsmiddelen, het reduceren van voedselverliezen en het valoriseren van afvalstromen, …

Kunt u hierbij advies gebruiken?  Aarzel niet om ons te contacteren. 


ContactEER Ons

U wil meer weten? U heeft misschien een specifieke vraag of een idee dat u eerder persoonlijk wil bespreken?
Neem dan contact op via onderstaande link.


Blikopener Nieuwsbrief

U wil graag op de hoogte gehouden worden van de activiteiten van Blikopener en nieuws over onderzoek en innovatie? Schrijf u dan in op onze nieuwsbrief.