Blikopener
hogescholen, partners in innovatie

VITAL CITIES

Steden als duurzame oplossing.

 

In tijden van steeds groeiende verstedelijking waar een grote en diverse groep mensen de beperkte ruimte delen, is het leefbaar maken en houden van een stad een complexe uitdaging.

Voor het eerst in de geschiedenis leeft meer dan de helft van de wereldpopulatie in stedelijk gebied. Tegen 2050 zal tweederde van de mensen in grote of kleine steden wonen. De uitdagingen in dergelijke verstedelijkte omgeving zijn uiteenlopend. Hoe organiseert u duurzame mobiliteit? hoe zorgt u voor kwaliteitsvol en betaalbaar wonen, voor gezonde lucht en veilige straten, voor kwaliteitsvolle zorg? Hoe stimuleert u ondernemen? Hoe gaat u op een inclusieve manier om met diversiteit? Waar is er ruimte voor bewegen, ontmoeten, voor kinderen? Hoe brengt u groen en natuur in de stad? Hoe gaat u om met het verschil in perspectief van bewoners en gebruikers van de stad? Hoe gaan we om met de gevolgen van klimaatverandering? Hoe organiseren we inspraak, participatie en gemeenschapsvorming?

Hogescholen hebben expertise in de verschillende uiteenlopende factoren die de kwaliteit van leven in verstedelijkt gebied bepalen en het verschil kunnen maken bij stadsvernieuwingsprojecten, wijkbeleid, woningbouw, introduceren van nieuwe vormen van mobiliteit, community building, …

Kunt u hierbij advies gebruiken?  Aarzel niet om ons te contacteren. 

PLACEHOLDER_02.jpg

sub-thema’s

Duurzame voertuigtechnologie

Future mobility: autonome en emissie-neutrale mobiliteit

Impactvolle evenementen

Inspraak, participatie en buurtgericht (net)werken

Intervention Design

Leefbare steden

Smart Building and living

Tuin- en landschapsontwerp

Verstedelijking en superdiversiteit

Hoe bewegen in steden. Hoe steden in beweging krijgen.

Zorg en welzijn in grootstedelijke context


ContactEER Ons

U wil meer weten? U heeft misschien een specifieke vraag of een idee dat u eerder persoonlijk wil bespreken?
Neem dan contact op via onderstaande link.


Blikopener Nieuwsbrief

U wil graag op de hoogte gehouden worden van de activiteiten van Blikopener en nieuws over onderzoek en innovatie? Schrijf u dan in op onze nieuwsbrief.