Blikopener
hogescholen, partners in innovatie

SUSTAINABLE ENERGY & WATER MANAGEMENT

Werken aan een duurzaam energie- en watersysteem.

 

Duurzame energie en duurzaam waterbeheer zijn twee brandend actuele topics waarover heel wat expertise voorhanden is in de Vlaamse hogescholen. Zij zijn van levensbelang voor de verdere ontwikkeling van een klimaatbestendig Vlaanderen.

  • Hoe kunnen we winterse black-outs voorkomen in Vlaanderen?

  • Hoe kunnen we vraag en aanbod van verschillende hernieuwbare energievormen beter op elkaar afstemmen?

  • De aarde warmt op, hoe moeten we onze koelinstallaties duurzamer aandrijven?

  • Wordt binnen 10 jaar ons afvalwater onze belangrijkste drinkwaterbron?

  • Hoe springen we om met periodes van extreme wateroverlast en droogte?

  • Hoe kunnen bedrijven slimmer omspringen met hun watergebruik?

  • Hoe kunnen we nuttige stoffen uit ons afvalwater hergebruiken?

Dit is slechts een kleine greep uit de topics waarin onderzoekers aan de Vlaamse hogescholen expertise hebben opgebouwd. Samen met het werkveld worden problemen gecapteerd, oplossingen voorgesteld en uitgevoerd. Onderzoek begint vaak vanuit een beleidsmatige insteek, een concreet technologisch probleem of opportuniteit. Zowel voor energie als water mag het economische aspect niet vergeten worden. De hogescholen leiden professionals op die een essentiële schakel zijn voor het ontwerp, de implementatie en het onderhoud van een duurzaam energie- en watersysteem in Vlaanderen. Nieuwe inzichten, verworven via onderzoek, worden geïntegreerd in de opleidingen en eveneens aangeboden aan het werkveld via diverse navormingen.

Met het oog op de toekomst zullen water en energie nog meer de aandacht trekken van burgers, beleidsmakers, bedrijven en onderzoekers. Daarenboven zijn water en energie ook onlosmakelijk verbonden met de voedselproductie. Neem daarbij nog de stijgende wereldbevolking en je hebt een onderzoeksthema dat zeer tastbaar is voor iedereen, waarin duurzaamheid impliciet ingebakken zit. 

Kunt u hierbij advies gebruiken?  Aarzel niet om ons te contacteren. 

SUb-thema’s

Duurzaam energiemanagement

Energiemanagement in KMO en industrie

(Energie)technieken in gebouwen

ICT en energietechnologie

Gesloten teelt: Indoor Farming en Glastuinbouw

Milieutechnologie - Water

Smart Building and living

Sustainable Energy and Water Management


ContactEER Ons

U wil meer weten? U heeft misschien een specifieke vraag of een idee dat u eerder persoonlijk wil bespreken?
Neem dan contact op via onderstaande link.

Blikopener Nieuwsbrief

U wil graag op de hoogte gehouden worden van de activiteiten van Blikopener en nieuws over onderzoek en innovatie? Schrijf u dan in op onze nieuwsbrief.