Blikopener
hogescholen, partners in innovatie

SUSTAINABLE AND INDUSTRIAL DESIGN

Oplossingen bedenken voor toekomstige generaties.

 

Onder invloed van industriële designprocessen worden natuurlijke grondstoffen steeds schaarser en dreigen afvalstromen het globale ecosysteem te verstoren. Een van de voornaamste oorzaken van dit probleem is het lineaire economische model (Take, Make, Dispose).

Een model dat lang gebaseerd was op de overtuiging dat er voldoende natuurlijke grondstoffen zijn om consumentenproducten te ontwerpen, te produceren, te verbruiken en deze uiteindelijk tot afval te herleiden (Hunt, 2005). Dit idee dat natuurlijke grondstoffen eindeloos geconsumeerd kunnen worden is duidelijk weerlegd in internationale rapporten zoals “Grenzen aan de groei” (Club van Rome, 1972) en “Our Commen Future” (World Commision on Environment and Development, 1987).

In deze rapporten wordt gepleit voor duurzame ontwikkeling die rekening houdt met de noden van de huidige en toekomstige generaties. Ondertussen is het duidelijk dat het lineaire model geen duurzame oplossingen biedt voor toekomstige generaties. Toch is het model vandaag nog steeds expliciet aanwezig en heeft het een enorme impact op ons globale milieu (Hunt, 2005). 90% van alle grondstoffen die vandaag ontgonnen worden, wordt afval binnen de drie maanden (Chapman, 2006).

Daarom stellen experts steeds vaker een circulair economisch model voor waarbinnen grondstoffen hergebruikt kunnen worden en producten als dienst aangeboden worden (Deckmyn, et al.).

Een klassiek voorbeeld is het systeem van autodelen, waarbij bij niet de auto zelf (het product) maar de rit (de dienst) die de auto levert aangeboden wordt aan de gebruikers.

De makers bieden dan de dienst aan die een product levert in plaats van het product zelf. In dit systeem delen verschillende gebruikers dezelfde producten, waardoor er minder producten en dus ook grondstoffen verbruikt worden. In het circulaire model hebben productaanbieders, in tegenstelling tot het lineaire model, er alle belang bij dat producten zo lang mogelijk meegaan. Waardoor heel andere design eisen gesteld worden.

Ontwerpen binnen een circulair model combineert zowel materiele als immateriële uitdagingen. Beide zijn cruciaal om de transitie naar een duurzamere maatschappij te faciliteren (Wahl & Baxter, 2008). Materiële uitdagingen hebben betrekking tot het gebruik en hergebruik van grondstoffen.

De immateriële uitdaging is om nieuwe condities te creëren waarbinnen gebruikers, ontwerpers en makers een nieuwe rol kunnen en willen opnemen. Dit vereist ontwerpstrategieën die gekenmerkt door participatie, openheid en het delen van kennis en grondstoffen.

De verschuiving van een lineair naar circulaire model is gekenmerkt door een evolutie van product gebaseerde economie naar circulaire economie waarbinnen grondstoffen een grotere waarden toegekend krijgen doordat ze steeds hergebruikt kunnen worden. Het circulaire model heeft belangrijke consequenties voor de mensen en organisaties die producten gebruiken, ontwerpen en aanbieden.

We kunnen respectievelijk drie grote groepen onderscheiden:

  1. De gebruikers die niet louter de passieve rol van consumenten opnemen, maar actieve deelnemers worden in het ontwerp en maakproces.

  2. De Ontwerpers die producten, diensten en systemen ontwerpen waarbinnen grondstoffen gebruikt en hergebruikt kunnen worden.

  3. Makers die naast het aanbieden van diensten ook verantwoordelijk zijn voor onderhoud, herstelling en recyclage van de producten waarop hun diensten zijn gebaseerd.

Kunt u hierbij advies gebruiken?  Aarzel niet om ons te contacteren. 

SUB-THEMA’S

Additive Manufacturing

Circulaire economie en digitalisering in textiel, mode en hout

Design one on one

Duurzame energiesystemen

Energiemanagement in KMO en industrie

Industrial Design

Innovatief en creatief vermogen

Makercultuur

Ontwerp en productietechnologie

Productie van duurzame grondstoffen

Ruimtelijke inrichting bij duurzaamheidstransitie

Sustainable design in textiel, mode en hout

Sustainable design & manufacturing


ContactEER Ons

U wil meer weten? U heeft misschien een specifieke vraag of een idee dat u eerder persoonlijk wil bespreken?
Neem dan contact op via onderstaande link.


Blikopener Nieuwsbrief

U wil graag op de hoogte gehouden worden van de activiteiten van Blikopener en nieuws over onderzoek en innovatie? Schrijf u dan in op onze nieuwsbrief.