Blikopener
hogescholen, partners in innovatie
ODS_2019_001_KD_LANDINGSPG_BANNER_R_4000x1500.jpg

ODISEE Hogeschool

Odisee en de maatschappij, samen innoveren.

 

Co-creatie is het sleutelwoord.

De Odisee-hogeschool zet via praktijkgericht onderzoek en dienstverlening in op toekomstgerichte uitdagingen en duurzame, maatschappelijk verantwoorde oplossingen voor bedrijven en organisaties uit het werkveld.

Onze projecten starten steeds vanuit een vraag of probleem van een bedrijf, organisatie of de maatschappij. Onze basishouding is werken in cocreatie met partners uit het werkveld, binnen en buiten de hogeschool, tussen disciplines en met andere wetenschappelijke instellingen. Dat doen we zowel nationaal als internationaal.

Samen nieuwe producten ontwikkelen

Op basis van onderzoek ontwikkelen we samen nieuwe praktijken, producten en processen, of verbeteren we de bestaande methodes. Daarbij zoeken we naar wetenschappelijk onderbouwde en gevalideerde oplossingen voor het bedrijf of de organisatie in kwestie. We streven naar kwalitatief hoogstaande onderzoeksprocessen en dragen onze resultaten uit naar het werkveld, de wetenschappelijke wereld en de maatschappij.

Duurzaamheid op 1

Zonder overdrijven kunnen we stellen dat duurzaamheid een belangrijk thema is voor elke onderzoeksgroep. Zo zetten we in op duurzaam ondernemerschap in familiebedrijven en kmo’s, duurzaam (ver)bouwen en duurzame chemische extractiemethodes. Maar ook dierenwelzijn, duurzame landbouw en veehouderij, aquacultuur, duurzame technologie en innovatie komen aan bod. Ten slotte besteden we ook aandacht aan specifieke doelgroepen, zoals het gezin, ouderen en mensen in een grootstedelijke context.

Over Odisee

Met ongeveer 10.500 studenten behoort Odisee tot de grootste onderwijsinstellingen van Vlaanderen. De hogeschool, die bij de Associatie KU Leuven hoort, heeft 6 campussen verspreid over Aalst, Brussel, Gent en Sint-Niklaas. Studenten kunnen er kiezen uit 25 bacheloropleidingen in zes domeinen: Bedrijfskunde, Biotechniek, Gezondheidszorg, Lerarenopleiding, Sociaal-Agogisch Werk en Technologie. Daarnaast bieden we ook 9 graduaatsopleidingen aan. Het praktijkgericht onderzoek van Odisee situeert zich binnen diezelfde domeinen en is sterk geënt op de kennis en expertise van de opleidingen.

ODS_2019_001_BIO_BOUWEN_800x534.jpg
ODS_2019_001_DUURZAAM_BOUWEN_800x534.jpg
ODISEE_01.png

Onderzoeksthema’s

Care in/at home

Duurzaam bouwen: DuBiT

Duurzaam ondernemen en HRM

Ecologisch verantwoorde chemische extractietechnieken

Energietechnologie en ICT

Inspraak, participatie en buurtgericht

Ondernemen en familiebedrijven

Ontwerp en productietechnologie

Salto: dierenwelzijn, groenbeheer en agro

STEM en taal

De expertise van de hogeschool blijft niet beperkt tot de onderzoeksthema’s die hier zijn opgesomd en is continu in beweging. Neem daarom contact met ons op en ondek samen met ons waar wij u van dienst kunnen zijn.

Odisee Hogeschool
Warmoesberg 26 
B-1000 Brussel
Stefanie Beghein
+32 22 10 12 11
stefanie.beghein@odisee.be


Blikopener Nieuwsbrief

U wil graag op de hoogte gehouden worden van de activiteiten van Blikopener en nieuws over onderzoek en innovatie? Schrijf u dan in op onze nieuwsbrief.