Blikopener
hogescholen, partners in innovatie
LCA_2019_001_KD_LANDINGSPG_BANNER_R_4000x1500.jpg

Luca school of arts

Innovation is shaped by art & design

 

LUCA School of Arts biedt ruimte - fysiek en virtueel - om artistiek, technisch en ontwerptalent te laten groeien en te stimuleren. Ze is een ontmoetingsplaats voor vele culturen en nationaliteiten, een labo waar regionale en internationale kunst ontsloten wordt. Daartoe biedt LUCA eigentijds artistiek & ontwerpmatig onderwijs en onderzoek aan. LUCA vormt studenten met een kritische blik en breed inzetbare kwaliteiten.

Er is een heel divers aanbod geprofileerd rond speerpunten op de vijf campussen: Sint-Lucas Gent, Sint-Lukas Brussel, Narafi, Lemmensinstituut, campus C-Mine. Het opleidingsaanbod omvat professionele, academische en voortgezette opleidingen. LUCA verzamelt de academische opleidingen productdesign, audiovisuele & beeldende kunsten en muziek & drama en de professionele opleidingen beeldende vormgeving, TV film, foto, interieurvormgeving en bouw.

LABOpro is de onderzoekseenheid verbonden aan de professionele opleidingen binnen LUCA. Het onderzoek is georganiseerd rond drie thematische krachtlijnen:

Making the future/the future of making

Technologische innovaties en nieuwe tools openen ongeziene mogelijkheden voor creatieve professionals en de bouwindustrie. Deze onderzoekslijn focust op de kansen en uitdagingen die deze veranderingen voor het werkveld met zich meebrengen.

Shaping society

De onderzoekslijn ‘shaping society’ verkent aan de hand van concrete cases op welke manieren ontwerpers, fotografen en filmmakers kunnen bijdragen tot een duurzamere en inclusievere maatschappij.

Redesigning the design school

Hoe ziet de kunsthogeschool van de toekomst eruit? Welke vakken, onderwijsvormen en docenten zijn er nodig? Onder het motto ‘redesigning the design school’ herontwerpen docenten en studenten zelf hun lespraktijk.

Onderzoek aan LABOpro is praktijkgericht en draagt bij tot innovatie binnen het werkveld waarin de afgestudeerde professionele bachelors actief zijn. Het biedt oplossingen voor problemen uit de beroepspraktijk en zet fundamenteel onderzoek om in concepten, adviezen, producten en diensten die onmiddellijk toepasbaar zijn.

LCA_2019_003_KD_MOOI_FESTIVAL_107_800x534px.jpg
LCA_2019_002_KD_IFICTION_VISUAL_800x534px.jpg
LUCA_01.png

onderzoeksthema’s

Interieur & service design

Experience design

Co-design

Intervention design

Visuele communicatie

Sustainability & innovation design

Design thinking

Immersive experience

Reflective pratice

E-inclusie

E-democracy

Digital design

Service design

Social innovation design

Prototyping

De expertise van de hogeschool blijft niet beperkt tot de onderzoeksthema’s die hier zijn opgesomd en is continu in beweging. Neem daarom contact met ons op en ondek samen met ons waar wij u van dienst kunnen zijn.

LUCA School of Arts
Paleizenstraat 70
B-1030 Brussel
Valery Desmedt
+32 (0)477 40 63 11
valery.desmedt@luca-arts.be


Blikopener Nieuwsbrief

U wil graag op de hoogte gehouden worden van de activiteiten van Blikopener en nieuws over onderzoek en innovatie? Schrijf u dan in op onze nieuwsbrief.