Blikopener
hogescholen, partners in innovatie
HeaderHeleenLarsen14.jpg

Samenwerken

Passie. Ervaring. Doorzetten

 

Hoe kunnen we samenwerken?

Er zijn verschillende samenwerkingsmogelijkheden en afhankelijk van uw vraag, de planning en de resources kan er gekozen worden uit de volgende mogelijkheden:


nummer01.png

Een collectief onderzoek- en ontwikkelingsproject waaraan bedrijven en/of organisaties participeren aan een advies- of gebruikersgroep om de activiteiten op te volgen en richting te geven. Deze gebruikers- of adviesgroep is vaak samengesteld uit partijen met complementaire kennis. De financiering van zo’n project wordt vaak gerealiseerd met subsidies.


nummer02.png

Ondersteuning bij de vraagarticulatie en het eerstelijnsadvies.  In het kader van een lopende subsidie van het Vlaams Agentschap Ondernemen & Innoveren wordt deze dienstverlening gratis aangeboden via het project BLIKOPENER.


nummer03.png

Een collectief onderzoeks- en ontwikkelingsproject, waaraan bedrijven en/of organisaties participeren als een partner van het project en dus ook daadwerkelijk acties ten behoeve van het project uitvoeren.  Ook hier kunnen de subsidiemogelijkheden onderzocht worden.


nummer04.png

Professionalisering via open aanbod navormingen, gebaseerd op onderzoek.  U kan zich inschrijven via de webpagina’s van de verschillende hogescholen in Vlaanderen.


nummer05.png

Professionalisering en het delen van kennis en expertise via lerende netwerken.


nummer06.png

Een contractopdracht met één of meerder partijen, waarbij de aanvrager – de opdrachtgever een contract mee afsluit.  Voor deze contractopdrachten kan er onderzocht worden of er subsidiemogelijkheden zijn.  Een contractopdracht kan allerlei vormen aannemen: onderzoek, onderwijs, coaching en advies. De IP-rechten worden in de bespreking mee opgenomen.


nummer07.png

Een samenwerking via studenten. Er zijn verschillende mogelijkheden: een bachelorproef, een stage, een studentenproject. U kan als bedrijf of organisatie kennis maken met het talent voor morgen. Het is echter belangrijk dat u tijdig uw wensen kenbaar maakt, bij voorkeur vroeg in het voorjaar. Het aanbod aan samenwerkingsmogelijkheden wordt voorgelegd aan de studenten, die op hun beurt zelf een keuze zullen maken.


ContactEER Ons

U wil meer weten? U heeft misschien een specifieke vraag of een idee dat u eerder persoonlijk wil bespreken?
Neem dan contact op via onderstaande link.

Blikopener Nieuwsbrief

U wil graag op de hoogte gehouden worden van de activiteiten van Blikopener en nieuws over onderzoek en innovatie? Schrijf u dan in op onze nieuwbrief.