Blikopener
hogescholen, partners in innovatie

hogeschool PXL

Wij zetten onze schouders onder uw innovatie.

 

Vernieuwende en onmiddellijk implementeerbare resultaten.

Dankzij een sterke verwevenheid van onderwijs, onderzoek, dienstverlening en beoefening van de kunsten laat Hogeschool PXL haar studenten, medewerkers en stakeholders in co-creatie groeien tot excellente professionals. Daarbij is het praktijkgericht onderzoek vraaggestuurd vanuit de noden van de regio en ligt de focus op die domeinen waar Hogeschool PXL echt het verschil kan maken.

Dit speerpuntenbeleid focust op innovatie zowel in de profit als non-profit sectoren en ondersteunt mee de innovatiekracht in de regio om zo het economisch potentieel binnen kmo’s, socialprofitorganisaties en overheden te versterken.

Met het oog op competentie- en capaciteitsontwikkeling is het praktijkgericht onderzoek gericht op een tiental speerpunten. Via dit speerpuntenbeleid en het daaraan gekoppeld onderzoek is het praktijkgericht onderzoek vraaggestuurd en beantwoordt het aan de regionale noden. Dit laat toe dat er op termijn naar kwaliteitsvol onderzoek gestreefd wordt met relevante, vernieuwende en onmiddellijk implementeerbare resultaten voor de regio. Innovatie in de regio is immers enkel mogelijk wanneer het onderzoek en de ontwikkelde expertise gevaloriseerd wordt in het werkveld.

Concreet clustert PXL haar onderzoek in zeven expertisecentra en drie expertisecellen die sterk verankerd zijn in het departement en aansluiten bij een of meerdere opleidingen. Een maximaal aantal lectoren moet voldoende expert zijn met feeling voor de reële beroepscontext, zodanig dat zij tijdens het coachen van studenten bij het praktijkgericht onderzoek in staat zijn de brug te leggen tussen onderwijs en werkveld.

Deze organisatiestructuur van onderzoek binnen PXL met  expertisecellen en -centra  werpt zijn vruchten af. Onderzoekshoofden en -coördinatoren weten hun strategie voor de uitbouw van hun speerpuntonderzoek succesvol om te zetten om hun expertise te verdiepen, dankzij de vele projecten en dienstverleningscontracten die gehonoreerd werden. In totaal waren in 2018 205 onderzoekers actief in niet minder dan 297 projecten.

onmiddellijk toepasbaar resultaat met directe meerwaardE

De adviseurs van PXL-Research zijn de springplank voor u en uw onderneming om specifieke vragen, ideeën en businessprojecten te vertalen naar concrete projecten met PXL-onderzoekers en studenten. Het opzet is om te werken naar een onmiddellijk toepasbaar resultaat met een directe meerwaarde voor uw bedrijf of organisatie.

Via een laagdrempelig en gratis intakegesprek zullen wij samen met u de vragen en problemen van uw bedrijf detecteren, analyseren en op maat advies verstrekken en een traject uittekenen. Via een gerichte doorverwijzing naar onze PXL- expertisecellen streven wij ernaar om op een creatieve en innovatieve manier uw verbetertraject of de optimalisatie van uw producten, diensten of processen vorm te geven. Daarbij kan u rekenen op kwaliteit en deskundigheid van een multidisciplinaire trajectbegeleiding.

We kijken ook of er voor u subsidiekanalen zijn die in aanmerking komen en ondersteunen bij het opmaken van uw dossier. We helpen tot slot bij het zoeken van eventueel geschikte partners.

PXL_2019_001_WERABLES_800x534.jpg.jpg
Howest_VHLORA2019_12.JPG

Hogeschool PXL
Elfde-Liniestraat 24 
B-3500 Hasselt
Frank Vols
+32 484 35 58 07
frank.vols@pxl.be


Blikopener Nieuwsbrief

U wil graag op de hoogte gehouden worden van de activiteiten van Blikopener en nieuws over onderzoek en innovatie? Schrijf u dan in op onze nieuwsbrief.