Blikopener
hogescholen, partners in innovatie

Hogere zeevaartschool

De toekomst is blauw!

 

Brug tussen de kennisinstellingen en de maritieme bedrijven.

Met de Vlaamse havens als motor voor onze economie (12% van het Vlaamse BBP in 2015, met 10% van de Vlaamse jobs direct of indirect verbonden met de blauwe sector, en met de scheepvaart als meest milieuvriendelijke vorm van transport is de keuze voor een blauwe, maritiem gedragen economie meteen de keuze voor een duurzamere maatschappij.

De Hogere Zeevaartschool draagt als maritiem expertisecentrum bij aan een weerbare Vlaamse maritieme sector, als knooppunt en brug tussen de wereld van de kennisinstellingen en die van de maritieme bedrijven. Niet alleen studeren jaarlijks ongeveer 75 jonge officiers af om hun steentje bij te dragen aan het maritiem transport van de toekomst, maar met onderzoek rond corrosie, coatings, uitstoot van motoren, betere communicatiestrategieën en (semi-)autonome vaart helpen we mee om die toekomst te scheppen.

Copyright © Hogere Zeevaartschool Antwerpen

Copyright © Hogere Zeevaartschool Antwerpen

HZS_2019_005_KD_THEMA_CHEMIE_R_SMALL.jpg

Zo beschikt de HZS (onderzoeksgroep AMACORT) over een ponton in de haven van Oostende voor vergelijkend pilootonderzoek naar corrosie van staal en naar de performantie van coatings in zeewater. De faculteit Scheepwerktuigkunde heeft over verscheidene jaren een zonneboot ontwikkeld en gebouwd, die reeds in verschillende races is opgevallen (met een 2e plaats in de Monaco-zonnebootwedstrijd van 2018). Ook optimaliseert het team een motor voor pilootonderzoek rond de effecten van alternatieve brandstoffen op uitstoot en efficiëntie.

Tot slot bezit de HZS drie full mission-navigatiesimulatoren die niet alleen gebruikt worden voor de training van onze studenten, maar bijdragen in lopende en toekomstige projecten, bv. over autonome binnenvaart.

Hogere Zeevaartschool
Noordkasteel Oost 6
B-2030 Antwerpen
Geert Potters
+32 (0)496 20 87 73
geert.potters@hzs.be


Blikopener Nieuwsbrief

U wil graag op de hoogte gehouden worden van de activiteiten van Blikopener en nieuws over onderzoek en innovatie? Schrijf u dan in op onze nieuwsbrief.