Blikopener
hogescholen, partners in innovatie
HZS_2019_003_KD_THEMA_CHEMIE_R.jpg

CORROSIE EN FOUILING IN ZEEWATER

 

Een vaak onderschatte bedreiging voor onze economie is staalcorrosie. In de westerse wereld zijn de kosten voor corrosie enorm: in een DNV-GL-rapport worden allround corrosiekosten vastgesteld op meer dan 500 miljard EUR voor de Europese regio alleen, of +/- 3,8% van het Europese BBP, verspreid over verschillende sectoren: de maritieme sector, havens, waterzuiveringsinstallaties, stoomproductie, duurzame energieproductie offshore. Bepalen waar en wanneer preventieve maatregelen nodig zijn, is echter minder goed ingeburgerd.
25-30% van de kosten is immers overbodig.
Ook fouling op scheepsrompen is een dure aangelegenheid. De kosten voor de Amerikaanse marine alleen worden geschat op $ 1-2 miljard over de laatste 15 jaar, omwille van de extra brandstof die nodig is, maar ook voor het reinigen van de romp, het verwijderen en overschilderen van verf, enz... Fouling heeft ook ecologsisch gevolgen: elke ton zware stookolie die extra wordt verbruikt aan boord, betekent een effectieve toename van 3,3 ton CO2-uitstoot in het schip. Bij een brandstofverbruik van 300 ton per dag (bijvoorbeeld door een containerschip) leidt een vermindering van het verbruik met 15% tot een emissiereductie van 150 ton CO2 per dag Thema’s die aangesneden werden in de afgelopen jaren behelzen onder andere het correct aanbrengen van corrosiewerende coatings op wanden van ballasttanks of op scheepsrompen, de effectiviteit van commerciële verven, en de corrosiesnelheid van maritieme structuren (damplanken, ballasttanks, scheepswrakken). Bij dit onderzoek wordt steeds nauw samengewerkt met de maritieme sector (rederijen, baggerbedrijven, de havens van Antwerpen en Oostende, verffabrikanten...) om de relevantie van het onderzoek voor de sector te kunnen garanderen, terwijl voor methodologische en technische aspecten een academisch netwerk werd uitgebouwd.

De groep beschikt over:

  • een platform in de haven van Oostende voor corrosietests onder natuurlijke omstandigheden. Metalen coupons staan rechtstreeks in contact met echt zeewater, niet alleen in chemische zin (juiste zoutconcentraties, samenstelling, pH), maar ook in biologische zin (in contact met bacteriën, ongewervelden, algen, ...);

  • een proefstation in Antwerpen voor gecontroleerde aerobe corrosietesten;

  • verschillende draagbare instrumenten voor coatinganalyse;

  • een potentiostat voor de analyse van corrosiefenomenen in het lab;

  • een zoutnevelkast voor versnelde veroudering van coatinglagen.

Werkt dit inspirerend?  Aarzel dan niet om ons te contacteren. 
ContactEER Ons

U wil meer weten? U heeft misschien een specifieke vraag of een idee dat u eerder persoonlijk wil bespreken?
Neem dan contact op via onderstaande link.


Blikopener Nieuwsbrief

U wil graag op de hoogte gehouden worden van de activiteiten van Blikopener en nieuws over onderzoek en innovatie? Schrijf u dan in op onze nieuwsbrief.