Blikopener
hogescholen, partners in innovatie

ZORGTECHNOLOGIE

 

Geïntegreerde en patiëntgerichte zorg

Geïntegreerde en patiëntgerichte zorg wil een antwoord te bieden op actuele noden van de gezondheidszorg en een adequaat zorglandschap uitbouwen op het niveau de zorgvrager (microniveau) die centraal staat binnen de zorgverlening. Daartoe worden geïntegreerde zorgpaden ontwikkeld voor een doelgroep binnen de verpleeg- en vroedkunde.

De nadruk ligt op interdisciplinaire samenwerking van de verschillende zorgverleners, waarbij bijzondere aandacht wordt geschonken aan de zorgpaden binnen verpleeg- en vroedkunde. Een belangrijk aandachtspunt hier is het toepassen van cultuursensitieve zorgtechnieken -en benaderingen. Cultuursensitef handelen door de zorgverlening is essentieel voor kwalitatieve zorg in een ethno-diverse context. Dit is vooral ook een aandachtspunt bij de zorg rond dementie bij mensen met een migratie-achtergrond waarrond specifiek gewerkt wordt in het project DiversElderlyCare [1].

Daarnaast wordt ook gewerkt rond de integratie van digitale technologie in de zorgopleidingen en het ontwikkelen van tools ter bevordering van healthy digital ageing skills. Het Brussels Integrated Care Simulatiecentrum biedt een omgeving met High Fidelity Patiënt Simulatoren (HFPS of patiëntpoppen) waar studenten en professionals geïntegreerd zorghandelen kunnen inoefenen in een patiëntveilige omgeving. De computergestuurde poppen hebben onder meer hartslag en bloeddruk, ademen en reageren op de handelingen van de zorgprofessional.

Het simulatiecentrum heeft een real-life verloskamer/kamer voor neonatale zorg en een ziekenhuiskamer die afhankelijk van de inrichting kan worden gebruikt als huiskamer, ziekenhuiskamer, intensitieve zorgenafdeling, kamer van een woonzorgcentrum en zo verder. De verschillende zorgscenario’s worden bovendien gefilmd door verschillende camera’s waardoor tijdens debriefing- en reflectiemomenten dit filmmateriaal kan worden ingezet. In dit simulatiecentrum kunnen niet alleen studenten terecht, het is ook een uitgelezen kans voor professionals om hun vaardigheden verder aan te scherpen en het teamwerk te verbeteren.

 [1] https://diversverouderen.wordpress.com/

Werkt dit inspirerend?  Aarzel dan niet om ons te contacteren. 


Enkele goede pRAktijkvoorbeelden

  1. Brussels Integrated Care

  2. Bic SimContactEER Ons

U wil meer weten? U heeft misschien een specifieke vraag of een idee dat u eerder persoonlijk wil bespreken?
Neem dan contact op via onderstaande link.


Blikopener Nieuwsbrief

U wil graag op de hoogte gehouden worden van de activiteiten van Blikopener en nieuws over onderzoek en innovatie? Schrijf u dan in op onze nieuwsbrief.