Blikopener
hogescholen, partners in innovatie

ZORGTECHNOLOGIE

 

Zorg op het snijpunt van technologie en welzijn

De zorg ‘op het snijpunt van technologie en welzijn’ wordt van experienced based naar evidence based care gevoerd en dit volgens de slogan van onze hogeschool: ‘we care!’.
Dit team legt de focus op inclusie/welzijn én levenskwaliteit en niet op acute zorg (cure). Onze projecten ondersteunen de persoon in de eigen leefomgeving en de samenleving op vlak van preventie, revalidatie en permanente ondersteuning. Om dit concreet te realiseren zetten we wetenschappelijk en/of technologisch onderzoek op dat steeds innovatief van aard is. Multidisciplinariteit zit in ons DNA. Daarnaast zetten we als kenniscentrum in op inhoudelijke expertise en kennisverspreiding.

Onze thema’s zijn: Buurtgerichte zorg, Mantelzorg, Sensoren/wearables in de zorg, (Onder)Voeding bij slikproblemen, Orthesen/prothesen/EKSO, Eenzaamheid, Gepersonaliseerde geneeskunde/digitalisering, Inclusie (voor mensen met een beperking), Nieuwe zorgmodellen, Assistieve (communicatie)technologie, Gang/houding/druk  

Wij pakken dit aan via het opzetten en uitvoeren van Metingen, (Bio)mechanische ontwerpen, 3D scan/printen, (Simulatie)testen, klinische validatietesten, het ontwikkelen van een prototype (software/hardware), Literatuurstudie, evaluatieonderzoek/co-creatie/focusgroepen.

Hierdoor kan u steeds via ons toegepast praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek volgende eindproducten verwachten: Methodiek/handleiding/gids, Prototype, Ontwerp, Proof of concept, (Wetenschappelijk) Rapport, Tool/APP, Model, Advies

Werkt dit inspirerend?  Aarzel dan niet om ons te contacteren.


Enkele goede pRAktijkvoorbeelden

  1. Zorgzame dorpen

  2. Arthe

  3. IMP&ACTE3D

  4. E-MenContactEER Ons

U wil meer weten? U heeft misschien een specifieke vraag of een idee dat u eerder persoonlijk wil bespreken?
Neem dan contact op via onderstaande link.


Blikopener Nieuwsbrief

U wil graag op de hoogte gehouden worden van de activiteiten van Blikopener en nieuws over onderzoek en innovatie? Schrijf u dan in op onze nieuwsbrief.