Blikopener
hogescholen, partners in innovatie

MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN

 

Interprofessioneel samenwerken en innoveren in zorg en welzijn

De gezondheids- en welzijnszorg in Vlaanderen staat voor grote uitdagingen.  Evoluties zoals de vergrijzing, de toenemende diversiteit en complexiteit van zorg- en ondersteuningsvragen, de sociaal-economische gezondheidskloof, technologische vooruitgang, vermaatschappelijking, … vragen om een paradigma-shift en nieuwe manieren om zorg en ondersteuning te verlenen en organiseren. Zorg en ondersteuning staan niet op een eiland, maar zijn ingebed in andere sectoren zoals onderwijs, werk, wonen, sociaal beleid, …

HOGENT biedt u advies en dienstverlening aan in functie van het optimaliseren en innoveren van zorg- en ondersteuningsprocessen en interventies, vanuit een 360° benadering. Hierbij beogen wij het optimaal functioneren van mensen en zorgvragers in hun traject, zowel in kader van preventie als cure en care, doorheen verschillende levensfasen en -domeinen. De noden en vragen van de zorgvragers en hun netwerk worden als uitgangspunt genomen, er wordt ingezet op interprofessionele verbinding en nieuwe modellen van samenwerking in de zorg, we leggen verbinding met de bredere context (fysieke, sociale context en organisatie- en beleidscontext) waarbinnen dit gebeurt.

Mogelijke thema’s waarrond advies en ondersteuning kan geboden worden, zijn interprofessionele zorg, eerstelijnszorg, integrale zorg, mantelzorg en informele zorg, inclusie, vermaatschappelijking, ouderbegeleiding, geestelijke gezondheidszorg, outreachend werken, buurtzorg, oplossingsgericht werken en coachen, kwaliteit van leven, interdisciplinair werken, apps en serious games in kader van leerstoornissen-taalontwikkelingsstoornissen-neurogene stoornissen, professioneel stemgebruik en stemversterkers, lawaaischade.

Werkt dit inspirerend?  Aarzel dan niet om ons te contacteren. 


Enkele goede pRAktijkvoorbeelden

  1. Karaton

  2. Integraal werken op de eerste lijn: bruggen bouwen tussen welzijn en gezondheid

  3. Zicht op Mantelzorg

  4. Met de deur in huis: een zoektocht naar een ethische en methodologische onderbouwing van outreachende huisbezoeken in het sociaal werkContactEER Ons

U wil meer weten? U heeft misschien een specifieke vraag of een idee dat u eerder persoonlijk wil bespreken?
Neem dan contact op via onderstaande link.


Blikopener Nieuwsbrief

U wil graag op de hoogte gehouden worden van de activiteiten van Blikopener en nieuws over onderzoek en innovatie? Schrijf u dan in op onze nieuwsbrief.