Blikopener
hogescholen, partners in innovatie

MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN

 

Sociaal en coöperatief ondernemen

De activiteiten rond het thema Sociaal en Coöperatief ondernemen zijn gericht op de sociale economie en maatschappelijk ondernemerschap. Doel is de werking van ondernemingen en organisaties te versterken en hen weerbaarder te maken. Hiertoe gaan we enerzijds na hoe uw modellen geoptimaliseerd kunnen worden, maar leggen we evenveel nadruk op de interactie tussen u en uw omgeving (van micro-, meso- tot macroniveau).

Specifiek aan onze aanpak is dat we sociaal en maatschappelijk ondernemerschap behandelen als complexe problemen (wicked problems). Dit betekent dat aangepaste werk- en onderzoeksmethoden worden gehanteerd, die toelaten om samen te werken en samen te leren. Lineair management wordt hierbij vervangen door adaptief management, waar kennisdeling tussen theorie (experts, onderzoekers) en praktijk (werkveld) een plaats krijgen. Twee methodieken die hiertoe heel geschikt zijn en waar we de jongste jaren heel wat expertise en ervaring in verworven hebben, zijn design thinking en Theory of Change methodiek.

Omdat we aansluiting vinden bij de zienswijze van verscheidene onderzoekers die stellen dat “the barrier to sustainability is no longer lack of knowledge, it’s the failure to act on that knowledge” (Chapman, 2016), wordt het basisonderzoek inzake wicked challenges, impactmeting en sociaal ondernemerschap verder uitgewerkt en geconcretiseerd in specifieke projecten, waarvan hieronder enkele beschreven worden. Als hogeschool is praktijkgericht onderzoek (en onderwijs) onze kracht, en door met heel concrete thema’s te werken willen we nieuwe tendensen en methodieken naar het werkveld brengen. Door ze pragmatisch te vertalen en werkbaar te maken, zonder de stevige onderbouwing te verliezen.

Werkt dit inspirerend?  Aarzel dan niet om ons te contacteren. 


Enkele goede pRAktijkvoorbeelden

  1. Sociale impactmeting in de sociale economie: “Van goede intenties naar sturen op impact”

  2. Tijd voor Actie. Nieuwe Economische Modellen (NEM) als hefboom voor een duurzame economie en de Sustainable Development Goals

  3. Innovatieve Business Modellen voor Social EntrepreneursContactEER Ons

U wil meer weten? U heeft misschien een specifieke vraag of een idee dat u eerder persoonlijk wil bespreken?
Neem dan contact op via onderstaande link.


Blikopener Nieuwsbrief

U wil graag op de hoogte gehouden worden van de activiteiten van Blikopener en nieuws over onderzoek en innovatie? Schrijf u dan in op onze nieuwsbrief.