Blikopener
hogescholen, partners in innovatie

MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN

 

Futureproof business design

Duurzaam en digitaal ondernemen

Voelt u zich uitgedaagd door de transitie naar een duurzame en digitale samenleving? Thomas More is dan uw partner die onderzoek uitvoert naar duurzaam ondernemen en digitale innovaties voor (regionale) KMO’s, (social profit) organisaties en (lokale) overheden. Hiervoor vertrekken we vanuit een business perspectief: ondersteunen van strategische innovaties en leerinitiatieven, ondersteuning bij assessment kaders en selectie van beschikbare tools, hulp bij business- en verdienmodellen en bij de implementatie van duurzaam ondernemen en digitale toepassingen in de werkorganisatie. We zetten actief in op een rijke samenwerking tussen alle stakeholders in de waardeketen.

We gaan voor u na

  • wat de toekomstscenario’s, kansen en uitdagingen zijn van duurzaam ondernemen en toepassingen van nieuwe digitale technologie;

  • hoe bedrijven kunnen omgaan met de technologische en financiële haalbaarheid van innovaties, daarbij rekening houdend met 1/ behoeften en gedrag van klanten (B2B) en consumenten (B2C), 2/ nieuwe business- en verdienmodellen en 3/ de (financiële) meerwaarde van duurzaam en digitaal ondernemen;

  • hoe we de transitie van lokale economie en haar stakeholders naar een duurzame en circulaire economie kunnen versterken.

We combineren de bedrijfskundige expertise van dit speerpunt met expertise van andere speerpunten in multidisciplinair onderzoek. Methodieken die we gebruiken zijn, onder meer, trendwatching en technologieverkenning, markt- en gebruikersonderzoek, design thinking, case studies, co-creatie, actieonderzoek, transitiedenken, kosten-baten analyses, ROI-berekeningen en simulaties.

 Innovatief toerisme

Binnen het speerpunt innovatief toerisme doen we onderzoek naar duurzaam toerisme, beleving en nieuwe digitale toepassingen voor de cultuur, erfgoed en vrijetijdssector in de Vlaamse Ruit en binnen een internationale context. We spelen in op uitdagingen komende vanuit het werkveld, zijnde: (1) innovatie aangaande productontwikkeling, -ontsluiting & bedrijfsvoering, (2) (bestemmings)-marketing, (3) visitor management en (4) skills opbouw (van medewerkers). We combineren daarbij twee perspectieven; management/business (zijnde o.a. business modellen, organisatie) en inzichten omtrent toeristen/klanten (zijnde verwachtingen, customer journeys, ..). Daarbij is een passende vertaalslag van wetenschappelijke inzichten naar praktijk cruciaal.De resultaten die uit ons onderzoek voorkomen zijn onder andere richtlijnen, instrumenten, methodieken, piloten en demonstraties. Dit alles met de doelstelling om de toeristische sector toekomstbestendig te maken, haar concurrentievermogen te versterken en meerwaarde te realiseren (voor betrokken stakeholders).

Werkt dit inspirerend?  Aarzel dan niet om ons te contacteren. 
ContactEER Ons

U wil meer weten? U heeft misschien een specifieke vraag of een idee dat u eerder persoonlijk wil bespreken?
Neem dan contact op via onderstaande link.


Blikopener Nieuwsbrief

U wil graag op de hoogte gehouden worden van de activiteiten van Blikopener en nieuws over onderzoek en innovatie? Schrijf u dan in op onze nieuwsbrief.