Blikopener
hogescholen, partners in innovatie

VOEDING EN LANDBOUW

 

Duurzame landbouw, dierhouderij en aquacultuur

De rode draad binnen het onderzoek naar landbouw, dierhouderij en aquacultuur is een duurzame, ethisch verantwoorde omgang met de hulpbronnen. We willen vanuit een sociaal, ecologisch en economisch bewustzijn gangbare praktijken bevragen en/of optimaliseren, alternatieven en/of innovaties voorstellen.

We ontwikkelen nieuwe kennis en reflecteren kritisch over de praktijk rond onder andere volgende thema’s:

  • Ethiek: Socio-ethische aspecten binnen landbouw en dierenhouderij, voedingstechnologie en groenbeheer; we denken bewust mee over maatschappelijk en ethisch verantwoord handelen.

  • Ethologie en dierenwelzijn: we onderzoeken dierenwelzijn en toegepast gedragsbiologisch onderzoek bij gezelschapsdieren, landbouwdieren uit de intensieve en alternatieve veehouderij, proefdieren en in dierentuinen.   

  • Duurzame landbouw en veehouderij:  we onderzoeken duurzame technieken voor gewassen en dieren binnen landbouw en veehouderij.  

  • Aquacultuur: we focussen op een systeembenadering met optimalisatie van een duurzaam, diervriendelijk en winstgevend productiesysteem voor vissen of ongewervelden in recirculatiesystemen.  Hoe kunnen we in de voedselnoden voorzien zonder het milieu extra te belasten?

Ons onderzoek is geworteld in de beroepspraktijk. We willen verbetering en innovatie in het werkveld brengen door kennis en inzichten te genereren en door concrete oplossingen voor praktijkproblemen te onderzoeken. Als onderzoekspartner staan we steeds open voor multi-disciplinaire samenwerking.

Werkt dit inspirerend?  Aarzel dan niet om ons te contacteren. 
ContactEER Ons

U wil meer weten? U heeft misschien een specifieke vraag of een idee dat u eerder persoonlijk wil bespreken?
Neem dan contact op via onderstaande link.


Blikopener Nieuwsbrief

U wil graag op de hoogte gehouden worden van de activiteiten van Blikopener en nieuws over onderzoek en innovatie? Schrijf u dan in op onze nieuwsbrief.