Blikopener
hogescholen, partners in innovatie

VITAL CITIES

 

Hoe bewegen in steden. Hoe steden in beweging krijgen.

Kopenhagen, Melbourne, Amsterdam, … De meest leefbare steden zijn steden waar mensen heel actief zijn. Hoe bewegen mensen in die steden? Hoe kunnen we onze steden en gemeenten in beweging krijgen? Hoe bouw je aan een stad die beweging faciliteert en waar gezonde keuzes vanzelfsprekend worden?

Steden, die inzetten op het creëren van een veilige, toegankelijke en uitnodigende omgeving, slagen erin de fysieke activiteit van hun burgers te verhogen. Vital Cities onderzoekt in welke mate de fysieke en sociale omgeving mensen bewust en onbewust aanzet tot een laagdrempelige manier van bewegen.

Als de mogelijkheid om te bewegen aangeboden wordt dicht bij de mensen en deel wordt van hun leefomgeving, gaat dit automatisch samen met een betere gezondheid, meer veiligheid, meer groen en meer sociale cohesie voor de lokale gemeenschap. Beweegvriendelijke steden zijn leefbare steden!

Vital Cities is een interdisciplinaire onderzoeksgroep die op zoek gaat naar hoe lokaal het verschil kan gemaakt worden en stelt deze expertise ter beschikking van steden en gemeenten.

Begin 2018 werd een samenwerking opgezet met de stad Brugge en de stad Kortrijk voor een toegepast onderzoek met als doel:

  • Verzamelen van objectieve data die kan gebruikt worden om de beweegvriendelijkheid van een stad in kaart te brengen en vandaaruit een intersectoraal beleid uit te werken met een geïntegreerd actieplan en duidelijke doelstellingen.

  • Via participatietrajecten op buurtniveau onderzoeken hoe de inwoners via nudging en gedragsveranderingsstrategieën 1) zich actiever kunnen verplaatsen, 2) meer kunnen sporten en spelen, 3) vitalere werk –studeer en woonplaatsen kunnen inrichten en 4) sterkere verbindingen kunnen vormen tussen de buurtbewoners.

  • Inspireren aan de hand van good practices bij het bouwen aan een actieve & gezonde stad.

Expertise uit verschillende domeinen wordt in deze onderzoekslijn ingezet, zo nemen experts data science; sociaal werk; preventie van eenzaamheid; toegepaste gezondheidswetenschappen en sport en bewegen deel aan deze interdisciplinaire onderzoekslijn.

Binnen een dienstverleningsovereenkomst wordt in eerste fase een beweegscan uitgevoerd om de huidige situatie van de stad in kaart te brengen en zo zicht te krijgen op de opportuniteiten.

Werkt dit inspirerend?  Aarzel dan niet om ons te contacteren. 


Enkele goede pRAktijkvoorbeelden

  1. Bewegen tegen eenzaamheid

  2. Datacaptatie in steden en gemeenten

  3. Brugge beweegtContactEER Ons

U wil meer weten? U heeft misschien een specifieke vraag of een idee dat u eerder persoonlijk wil bespreken?
Neem dan contact op via onderstaande link.


Blikopener Nieuwsbrief

U wil graag op de hoogte gehouden worden van de activiteiten van Blikopener en nieuws over onderzoek en innovatie? Schrijf u dan in op onze nieuwsbrief.