Blikopener
hogescholen, partners in innovatie
WST_2019_048_KD_14_10_ALG_shutterstock_1070459051.jpg

SUSTAINABLE ENERGY AND WATER MANAGEMENT

 

Duurzaam energiemanagement

Het thema energie is niet meer weg te denken uit de actualiteit. Ook bedrijven kunnen hier grote stappen zetten een richting energie-neutrale samenleving. Een concrete en hands-on aanpak is hierbij essentieel. De transitie kan niet gebeuren door één persoon maar moet gedragen worden door elke manager en medewerker in het bedrijf.

Om die transitie te ondersteunen zijn heel wat verschillende profielen nodig. Het onderzoek naar duurzaam water- en energiemanagement is dan ook  sterk multidisciplinair en focust op bestaande en innovatieve technologieën. Voorbeelden hiervan zijn: hernieuwbare energie en opslag, smart grids, optimaal energiebeheer, energieplatformen, …

Via toegepast onderzoek leren werkveldpartners hoe ze hun energieverbruik kunnen optimaliseren en verlagen via creatieve en intelligente oplossingen. Dit zowel op korte en lange termijn en in meerdere omgevingen: kantoren, fabrieken, overheids- en bedrijfsgebouwen of bij particulieren.

Het onderzoek in duurzaam water- en energiemanagement onderzoekt niet enkel de economische aspecten van huidige en nieuwe energiesystemen, maar omvat ook onderzoek naar de economische impact en het verandermanagement dat hiervoor nodig is. Duurzaam water- en energiemanagement is sterk interdisciplinair en vraagt een combinatie van verschillende vaardigheden en tools om de energietransitie mogelijk te maken. Zo ook is business development een enorme uitdaging voor de 21ste eeuw omdat alle energieprojecten geconfronteerd worden met technologische, economische, juridische, sociale en milieuaspecten. Om met deze complexe materie om te gaan moeten de experts in staat zijn om innovatieve businessplannen te ontwerpen, deze plannen te evalueren op hun (technologische) haalbaarheid, ze om te zetten in projecten en toe te zien op de correcte uitvoering ervan. Ervaring en expertise vanuit de hogescholen zal bedrijven en KMO’s sterk ondersteunen om deze energietransitie vorm te geven en te doen slagen.

Voor bedrijven is de stap van de onderzoeksfase naar de implementatie van technologische innovaties vaak (te) groot of complex. Daardoor ontstaat er een kloof tussen onderzoek, toegepast onderzoek en de uiteindelijke marktpenetratie. Via het toegepaste onderzoek aan de hogescholen en de beschikbaarheid van diverse testingfaciliteiten en living labs voor bedrijven en KMO’s, kan deze drempel verlaagd worden. De proeftuinopstellingen die op diverse locaties in Vlaanderen aanwezig zijn, brengen de expertise van diverse kennis- en onderzoekinstellingen samen en vertaalt deze expertise richting concrete trainingen en demonstraties voor de maatschappij.

Werkt dit inspirerend?  Aarzel dan niet om ons te contacteren. 
ContactEER Ons

U wil meer weten? U heeft misschien een specifieke vraag of een idee dat u eerder persoonlijk wil bespreken?
Neem dan contact op via onderstaande link.


Blikopener Nieuwsbrief

U wil graag op de hoogte gehouden worden van de activiteiten van Blikopener en nieuws over onderzoek en innovatie? Schrijf u dan in op onze nieuwsbrief.