Blikopener
hogescholen, partners in innovatie
VIS_2019_KD_033_SUBTH_14_02_ALG_shutterstock_273964568.jpg

SUSTAINABLE ENERGY AND WATER MANAGEMENT

 

Smart Building

De evolutie die de bouw gedurende de jongste twintig jaar ondergaan heeft, is zonder twijfel groot te noemen, zeker voor een sector die van nature heel conservatief is.

Eerste drijfveer in deze evolutie is het klimaat. Om de klimaatwijziging, veroorzaakt door CO2 te vertragen, moeten we ingrijpen op de grote CO2-uitstoters. Hier is de bouw de grootste (40%). Energiebesparing en verhoging van de duurzaamheid, opgelegd vanuit Europa, hebben voor een ware omwenteling in de bouw en de wijze waarop we onze gebouwen gebruiken, gezorgd. Energiebesparende maatregelen, nieuwe technieken en technologieën, aandacht voor het duurzaam beheer van onze gebouwen, het intelligent maken van onze gebouwen en nieuwe woonvormen zijn hier het gevolg van.

Een tweede drijfveer is de evolutie in onze levensstijl: we spenderen meer tijd dan ooit tevoren binnen, meer dan 90% van ons leven brengen we binnen door. Het belang van een goed binnenklimaat is hierdoor groot, temeer doordat we onze gebouwen, in functie van energiebesparing, nagenoeg volledig isoleren en afsluiten van de buitenomgeving.

Een derde drijfveer in deze evolutie is de evolutie in ontwerptechnologie. Meer bepaald is er grote evolutie in tekensoftware en de daarmee samenhangende mogelijkheden om het 3D gebouwmodel in die mate te gebruiken zodat de faalkosten, die op de traditionele manier bijna een vast onderdeel uitmaakten van het bouwproces, dermate te reduceren. Door gebruik te maken van BIM (Building Information Models) kan het bouwteam tijdens de ontwerpfase het gebouw en het bouwproces al volledig virtueel doorlopen.

Binnen Vives hebben we deze drijfveren gebruikt om ook onze expertise op te enten en te bouwen. We vertrekken hiervoor vanuit het oogpunt van een Smart Building:

  • Een slim ontworpen gebouw, gebruik makend van BIM

  • Een energiezuinig gebouw dat gebruik maakt van de recentste technieken en technologieën

  • Een gebouw dat circulair is

  • Een gebouw dat ook anders dan traditioneel gebruikt kan worden

  • Een gebouw dat toch ook adaptief is voor klimaatswijziging

  • Een slim gebouw dat leefbaar is

Werkt dit inspirerend?  Aarzel dan niet om ons te contacteren. 


Enkele goede pRAktijkvoorbeelden

  1. Duurzame thuisContactEER Ons

U wil meer weten? U heeft misschien een specifieke vraag of een idee dat u eerder persoonlijk wil bespreken?
Neem dan contact op via onderstaande link.


Blikopener Nieuwsbrief

U wil graag op de hoogte gehouden worden van de activiteiten van Blikopener en nieuws over onderzoek en innovatie? Schrijf u dan in op onze nieuwsbrief.