Blikopener
hogescholen, partners in innovatie
VIS_2019_KD_032_SUBTH_12_08_shutterstock_689809093.jpg

SPORT AND HEALTH

 

Wellbeing en vitaliteit

De tijd dat producten en diensten geproduceerd werden voor de gemiddelde consument ligt al even achter ons. Specifieke doelgroepen zoals ouderen, mindervaliden en andere zorgbehoevenden winnen steeds meer aan belang. Om ervoor te zorgen dat de producten en diensten effectief beantwoorden aan de noden van deze specifieke doelgroepen, worden ze best vanaf de start betrokken bij de ontwikkeling ervan. Dit kan door directe samenwerking tussen bedrijven en eindgebruikers, maar ook zorgorganisaties en hogescholen kunnen omwille van hun diepgaande kennis van het doelpubliek een belangrijke rol spelen in de ontwikkelingsfase. Een dergelijke interprofessionele aanpak biedt bedrijven de mogelijkheid tot co-creatie in nauwe samenwerking met eindgebruikers, hulpverleners en kennisinstellingen, wat de kans op een succesvolle marktacceptatie van het nieuwe product of dienst sterk vergroot.

Naast het effectief helpen ontwikkelen van het product of een dienst, kunnen hogescholen ook meedenken over de mogelijke businessmodellen achter het product of de dienst. Immers, indien het een resultaat van een samenwerking tussen verschillende actoren betreft, is het niet ondenkbeeldig dat elk van deze actoren graag een graantje meepikt van het succes ervan. Hoe de samenwerking tussen alle actoren best wordt vormgegeven en op welke manier de gecreëerde waarde kan worden verdeeld over de verschillende partijen is een complexe kwestie. Ook hiervoor kan de expertise van hogescholen ingeroepen worden.   

Werkt dit inspirerend?  Aarzel dan niet om ons te contacteren. 
ContactEER Ons

U wil meer weten? U heeft misschien een specifieke vraag of een idee dat u eerder persoonlijk wil bespreken?
Neem dan contact op via onderstaande link.


Blikopener Nieuwsbrief

U wil graag op de hoogte gehouden worden van de activiteiten van Blikopener en nieuws over onderzoek en innovatie? Schrijf u dan in op onze nieuwsbrief.