Blikopener
hogescholen, partners in innovatie
EHB_2019_011_KD_SUBWT12_04_ALG_shutterstock_639211606.jpg

SPORT AND HEALTH

 

Cultuursensiviteit en inclusie

Cultuur-responsief handelen berust op vijf componenten. De professionals van morgen in sport, onderwijs en zorg zijn zich bewust van de eigen identiteit en zijn culturele bepaaldheid en begrijpen die. Daardoor staan ze ook open voor andere identiteiten (cultureel bewustzijn). Het kunnen kijken door de ogen van de ander en bereidheid tot perspectiefwissel om naar de wereld en zichzelf te kijken is een cruciaal element (empathie). De professional gaat daarom bewust op zoek naar ontmoeting en dialoog met de anderen, om hier actief mee aan de slag te gaan (nieuwsgierigheid). Professionals hanteren een kindgerichte of mensgericht aanpak waar men vertrekt vanuit de sterktes van ieder individu (krachtig kijken). Via de kracht van verbeelding slaagt de professional erin om de ander te ontmoeten en het onbekende te exploreren en te begrijpen. Onderzoek aan de hogeschool wil meertalige diversiteit positief benutten en inzetten op ‘functioneel veeltalig leren’ (translanguaging). Daarnaast wordt ingezet op de vorming van cultureel bewustzijn om zo openingen te creëren voor duurzame veranderingen in het pedagogisch denken en handelen en een krachtiger basishouding t.a.v. diversiteit (Diversattude). Verder wordt gewerkt rond vreedzame conflicthantering.

Concreet werd ook een SportCultScan ontwikkeld als ondersteuning voor sportbegeleider- en leerkrachten. Huidige initiatieven zijn grotendeels gericht op het bevorderen en verhogen van sportparticipatie voor mensen met een diverse etnisch-culturele achtergrond (Expertennota sport van het Departement CJSM, 2011). Interculturaliteit in de sport en vooral de omgang ermee weerspiegelt zich echter nog onvoldoende in het kader- of begeleidersniveau. Het project SportCultScan heeft als doel om binnen het thema sport en interculturaliteit een opstap te creëren van het participatieniveau naar het kaderniveau.

Zeker in de zorg wordt cultuursensitiviteit een steeds belangrijker thema. Cultuursensitef handelen door de zorgverlening is essentieel voor kwalitatieve zorg in een ethno-diverse context. Dit is vooral ook een aandachtspunt bij de zorg rond dementie bij mensen met een migratie-achtergrond waarrond specifiek gewerkt wordt in het project DiversElderlyCare [1].

Niet alleen het publiek binnen de gezondheidszorg wordt diverser, ook bij de zorgverleners neemt het aantal mensen met een migratie-achtergrond toe. Dit kan tot specifieke uitdagingen leiden in de relatie en communicatie tussen zorgvrager en zorgverlener, ook wanneer beiden dezelfde migratie-achtergrond hebben. Praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek aan de hogeschool bekijkt of eenzelfde migratie-achtergrond tussen zorgverlener en zorgvrager de hulprelatie beïnvloedt en hoe daarop kan ingespeeld worden bij de organisatie van zorg.

Ten slotte is cultuursensitiviteit ook bijzonder relevant in het kader van cultuurparticipatie. (Te) vaak blijkt het publiek dat deelneemt aan cultuurevenementen weinig divers en, omgekeerd, mensen met een migratie-achtergrond lijken nog te weinig de weg te vinden naar onze cultuurhuizen. Binnen de hogescholen werken onderzoekers in het project Move It Kanal samen met organisaties als Lasso om een diverser publiek actief te betrekken bij cultuurwerking, waarbij in het bijzonder wordt ingezet op jongeren en hun leerkrachten.

 [1] https://diversverouderen.wordpress.com/

Werkt dit inspirerend?  Aarzel dan niet om ons te contacteren. 


Enkele goede pRAktijkvoorbeelden

  1. Kenniscentrum Urban Coaching & Education

  2. SportCultScanContactEER Ons

U wil meer weten? U heeft misschien een specifieke vraag of een idee dat u eerder persoonlijk wil bespreken?
Neem dan contact op via onderstaande link.


Blikopener Nieuwsbrief

U wil graag op de hoogte gehouden worden van de activiteiten van Blikopener en nieuws over onderzoek en innovatie? Schrijf u dan in op onze nieuwsbrief.