Blikopener
hogescholen, partners in innovatie

MARKETING EN COMMUNICATIE

 

Business Innovation

Het runnen van een modern bedrijf en organisatie vereist up-to-date kennis van de behoeften van de klant, het ontwikkelen en implementeren van een beleidsstrategie, het efficiënt inzetten van marketing- en communicatiemiddelen en het ontwikkelen van een aangepaste organisatiestructuur en personeelsbeleid. In een snel veranderende, complexe wereld is het geen evidentie om op elk moment over de nodige expertise ter zake te beschikken.

Het expertisecentrum Smart Organizations wil daarom een partner zijn voor bedrijven en organisaties. We kunnen hiervoor bogen op een uitgebreide expertise, gebaseerd op toegepast en praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek alsook op de jarenlange ervaring in het bedrijfsleven en het maatschappelijk werkveld van de betrokken docenten.

Smart Organizations zet zowel in op ondernemen als op organiseren.

Ondernemen is de oriëntatie op de klant en de externe omgeving. Hierbij focussen wij op:
Marketingcommunicatie: Wij zoeken naar de optimale marketingstrategie en communicatiemiddelen om de doelgroep te informeren en te betrekken. Hierbij zetten we maximaal in op digitale communicatiekanalen.
Marktonderzoek: Wij brengen de markt en zijn behoeften in beeld om strategische keuzes empirisch te onderbouwen. Aan de hand van eye-tracking bestuderen we consumentengedrag.
Ondernemerschap en ondernemingszin: Wij coachen student-ondernemers in het uitwerken van hun idee tot een bedrijf. Bestaande bedrijven ondersteunen wij in hun verdere groei door hun organisatie en werking optimaal op elkaar af te stemmen en van een aangepast business plan te voorzien.

Organiseren is gericht op de interne structuur en organisatie, met een focus op:
Human Resources: We helpen organisaties om de talenten van hun medewerkers te ontdekken en verder te ontwikkelen;
Organisatieontwikkeling: Om tegemoet te komen aan de complexiteit van de externe omgeving ondersteunen wij organisaties bij de keuze en implementatie van de juiste structuur en cultuur.

De onderzoekers van Smart Organizations zijn gespecialiseerd in de volgende methodieken: Eye-tracking, Impact meting, Design Thinking, Business Model Canvas.

Werkt dit inspirerend?  Aarzel dan niet om ons te contacteren. 


Enkele goede pRAktijkvoorbeelden

  1. Eye-tracking bij Aveve – Analyse van de effectiviteit van POS-materiaal

  2. KMO-routes

  3. TMA – Talent Motivatie AnalyseContactEER Ons

U wil meer weten? U heeft misschien een specifieke vraag of een idee dat u eerder persoonlijk wil bespreken?
Neem dan contact op via onderstaande link.


Blikopener Nieuwsbrief

U wil graag op de hoogte gehouden worden van de activiteiten van Blikopener en nieuws over onderzoek en innovatie? Schrijf u dan in op onze nieuwsbrief.