Blikopener
hogescholen, partners in innovatie

MARKETING EN COMMUNICATIE

 

Dialoogcoaching bij interculturele communicatie

Diversiteit in waarden en levensbeschouwing stelt onze samenleving voor nieuwe uitdagingen. Scholen, organisaties en bedrijven zijn plaatsen waar verschillende visies en opinies samenkomen. Dit maakt dat sommige thema’s erg omstreden worden en het niet altijd eenvoudig is om hiermee constructief om te gaan. Betrokken partijen missen soms de nodige tools om gevoelige onderwerpen te bespreken, waardoor ze tot weerstand of conflict kunnen leiden of gewoon onder de mat worden geveegd. Met een open en opbouwende dialoog kan je zulke situaties immers ombuigen tot een verrijkend en verbindend leermoment. Democratische Dialoog ondersteunt scholen, organisaties en bedrijven in het voeren van een constructieve dialoog over gevoelige en controversiële thema’s via workshops, studiedagen en trajecten op maat. Daarnaast wil Democratische Dialoog de dialoogprincipes op een duurzame manier implementeren en handvatten aanreiken om een constructieve dialoog te faciliteren. Samen met (internationale) partnerorganisaties zoals Evens Foundation, Kenniscentrum Sociaal Europa en Brio Brussel werkt Democratische Dialoog (onderzoeks)projecten uit en lanceert initiatieven om dit doel te bereiken. [1]

Werken rond diversiteit en interculturaliteit richt zich hoofdzakelijk op het participatieniveau. Door interculturele ontvankelijkheid/vriendelijkheid ook mee te nemen op het kaderniveau kunnen organisaties op een meer structurele manier constructief omgaan met diversiteit en interculturele communicatie. De uitdagingen op dit vlak kunnen sterk verschillen tussen organisaties, waardoor coaching en vorming op maat onontbeerlijk zijn.

 [1] http://democratischedialoog.be

Werkt dit inspirerend?  Aarzel dan niet om ons te contacteren. 


Enkele goede pRAktijkvoorbeelden

  1. Democratische Dialoog

  2. Kenniscentrum Urban Coaching & EducationContactEER Ons

U wil meer weten? U heeft misschien een specifieke vraag of een idee dat u eerder persoonlijk wil bespreken?
Neem dan contact op via onderstaande link.


Blikopener Nieuwsbrief

U wil graag op de hoogte gehouden worden van de activiteiten van Blikopener en nieuws over onderzoek en innovatie? Schrijf u dan in op onze nieuwsbrief.