Blikopener
hogescholen, partners in innovatie

LOGISTIEK

 

Future mobility: autonome en emissie-neutrale mobiliteit

Mobiliteit speelt een curiale rol in de hedendaagse maatschappij, belangrijke ‘key enabling technologies’ binnen mobiliteit zijn enerzijds het autonome rijden en anderzijds nieuwe emissie-lage of -neutrale oplossingen. Beide technologieën spelen in op een reductie van de impact op het milieu hetzij door beperking van files, hetzij door te zorgen voor minder schadelijke uitstoot of geen uitstoot. Onherroepelijk zullen deze 2 technologieën naar elkaar toegroeien en zullen bijkomende alternatieve mobiliteit modellen zoals autodelen aan belang winnen.  Daarnaast zit de mobiliteitssector in een overgangsfase, het is niet zo dat vandaag op morgen alle wagens autonoom of elektrisch zullen rijden. 

Bent u op zoek naar een onafhankelijk testorgaan voor het valideren en testen van autonome en emissie-lage voertuigtechnologie?  Heeft u een vraag naar het ombouwen van uw bestaand wagenpark, naar autonoom of alternatieve aandrijving op een upgrade van wagens met bestuurdersassistentie?  Wij bieden de nodige ondersteuning hierin.  Heeft uw vragen over verbruik, vermogen en uitstoot van uw wagenwerk en wenst u dit te laten opmeten?  Of heeft uw een vraag rond HMI, alternatieve brandstoffen zoals waterstof en sensortechnologie voor autonome mobiliteit?  Voor al deze vragen hebben we expert onderzoekers en de nodige infrastructuur om het juiste advies te geven en metingen uit te voeren.

Daarnaast is het belangrijk om de transportsector, het grote publiek en overheden te sensibiliseren en angsten t.o.v. deze technologie weg te nemen.Hierin werken we samen met andere expertisecellen binnen Thomas More zoals toegepaste psychologie en marketing om ook daar ondersteuning in te bieden.

Werkt dit inspirerend?  Aarzel dan niet om ons te contacteren. 
ContactEER Ons

U wil meer weten? U heeft misschien een specifieke vraag of een idee dat u eerder persoonlijk wil bespreken?
Neem dan contact op via onderstaande link.


Blikopener Nieuwsbrief

U wil graag op de hoogte gehouden worden van de activiteiten van Blikopener en nieuws over onderzoek en innovatie? Schrijf u dan in op onze nieuwsbrief.