Blikopener
hogescholen, partners in innovatie

HRM EN ORGANISATIE

 

HR en organisatieontwikkeling

Organisaties op zoek naar innovatie op vlak van HR-management, op zoek naar de optimale inzet van het menselijk kapitaal in de organisatie, kunnen beroep doen op de aanwezige expertise van ervaren docenten/consultants in het Hoger Onderwijs.  Bedrijfsoptimalisatie is binnen deze context gerelateerd aan optimalisatie van de aanwezige ‘human capacities’, zowel van de werknemers als van het management en het bestuur van de organisatie. 

Optimaliserings- en veranderingstrajecten’ kaderen binnen een integrale en versterkende aanpak van de organisatie. 

Het innovatief vermogen van een organisatie wordt niet alleen bepaald door innovaties op vlak van technologie, ook het innovatieve management van ‘human resources’ kan erg effectief zijn. Het vereist in het bijzonder ook een geschikte arbeidsorganisatie die bij alle menselijke actoren binnen de organisatie verbetering en verwing uitlokt en een snelle aanpassing aan wisselende klanten- of marktwensen mogelijk maakt. 

In aansluiting op de vooropgestelde organisatiedoelstellingen (missie, visie en strategische doelstellingen) worden de fundamentele bouwstenen (strategie, structuur, cultuur, mensen, middelen, resultaten) geanalyseerd en worden in overleg met de opdrachtgever de te optimaliseren terreinen gekozen. 

Het bevorderen van relaties van alle belanghebbenden, verbeteren van processen en borging van positieve resultaten zijn bijgevolg steeds de voornaamste doelen. 

Dit alles leidt naar een samenspel van:

  • Organisatieontwikkeling: hoe worden processen gestructureerd, hoe ziet het organogram eruit, hoe worden jobs samengesteld?

  • Bestuursorganisatie: hoe wordt de raad van bestuur best samengesteld, welke profielen zijn nodig in de raad van bestuur, welke rol verwachten we van de voorzitter, hoe zien we het samenspel tussen raad van bestuur en het operationeel managementteam?

  • Leidinggeven: welke stijl van leiding wordt verwacht, welke competenties moet een leidinggevende bezitten, kunnen zij het beleid vertalen naar de werkvloer? 

  • (Core)HRM: hoe wordt dit alles ondersteund en gecoördineerd door de diverse HRM-processen, zoals personeelsvoorziening, indiensttreding, personeelsbeoordeling, personeelsontwikkeling, personeels-ver- en beloning, uitdiensttreding?

Hiertoe zijn een aantal principes, meebepalend voor het succes van een innovatief traject:

  • een aanpak op maat, rekening houdende met de cultuur van de organisatie;

  • vertrekken van de reeds bestaande kennis en ervaring en andere lopende initiatieven in de organisatie;

  • kiezen voor een samenwerkingsrelatie gebaseerd op gedeelde inzet en verantwoordelijkheid.

Werkt dit inspirerend?  Aarzel dan niet om ons te contacteren. 
ContactEER Ons

U wil meer weten? U heeft misschien een specifieke vraag of een idee dat u eerder persoonlijk wil bespreken?
Neem dan contact op via onderstaande link.


Blikopener Nieuwsbrief

U wil graag op de hoogte gehouden worden van de activiteiten van Blikopener en nieuws over onderzoek en innovatie? Schrijf u dan in op onze nieuwsbrief.