Blikopener
hogescholen, partners in innovatie

EDUCATIONAL TECHNOLOGY

 

Didactische tools voor wetenschapseducatie

Binnen Vlaanderen zet men sinds 2012 hard in op wetenschapsonderwijs. De Vlaamse regering werkte in dat verband zelfs een STEM-actieplan uit om jongeren aan te moedigen te kiezen voor opleidingen en loopbanen binnen Science, Technology, Engineering and Mathematics (STEM), dus opleidingen en beroepen die focussen op technologie, techniek, exacte-wetenschappen en wiskunde. Binnen dat actieplan, dat in werking trad in 2012, zijn belangrijke doelstellingen het STEM-onderwijs aantrekkelijker maken en leraren, begeleiders beter ondersteunen [1].

De hogescholen, met zowel technologisch-wetenschappelijke opleidingen als opleidingen gericht op de vorming van lesgevers, zijn uitstekend geplaatst om mee te werken aan de ontwikkeling en implementatie van didactische tools voor wetenschapscommunicatie, onder andere door de ontwikkeling van STEAM-kits en DIY labo apparatuur, pop-up Bio en Fablabs en Bio Art workshops.

STEAM, een acroniem voor Science, Technology, Engineering, Arts & Mathematics, is een nieuwe toekomstgerichte onderwijsvorm. Het doel is om op een holistische manier niet enkel wetenschappelijke kennis, maar ook -en vooral- wetenschappelijke geletterdheid aan te brengen. Dit is een accentverschuiving van louter theoretische kennis, naar exploratie en zelfredzaamheid.

Het Biomedical Science Center Brussels (BMSC) ontwikkelt exploratieve, moduleerbare STEAM-kits ontwikkelen die hanteerbaar zijn in een schoolse omgeving en koppelt hieraan ook navormingen voor leerkrachten. De STEAM kits ontwikkeld door het BMSC zetten vooral in op een exploratief en moduleerbaar karakter: het zijn geen kookboekprotocols, er is net ruimte voor ontdekking ingebouwd en ze staan ook niet op zich, ze kunnen uitgebreid worden tot complexere kits.

Naast de STEAM-kits zet het BMSC ook in op de ontwikkelen van DIY (Do It Yourself) apparatuur. De kerngedachte van de do-it-yourself (DIY)-filosofie is dat iedereen (ook niet-professionals) zelf objecten kunnen maken, repareren, aanpassen en uitvinden. Om echt aan de slag te kunnen in de DIY filosofie, is natuurlijk wel een basisset aan kwalitatieve apparatuur nodig. Er bestaan al enkele open biolabs die een kader binnen waar mensen zelf hun (technische) creativiteit kunnen botvieren. Deze open biolabs zijn veelal kleinschaligere burgerinitiatieven gedragen door enthousiaste vrijwilligers (vaak met een wetenschappelijke achtergrond). Het aangeboden materiaal in deze en de mogelijke proeven in deze kleinschalige labo’s is vaak eerder beperkt wegens beperkte financiële ondersteuning en strenge reglementering rond laboratoriumgebruik. Erasmushogeschool Brussel is de eerste onderwijsinstelling binnen Europa die zijn onderzoeks- en onderwijsinfrastructuur openstelt en studenten, burgers en bedrijven een open en bijzonder goed uitgerust biolabo aanbiedt.

Naast de biolabs bieden de hogescholen ook fablabs waar met flexibele computergestuurde apparatuur zoals laserprinters “zo goed als alles” kan gemaakt worden [2]. Voor biolabs en fablabs worden ook meer draagbare varianten ontwikkeld die als een pop-up labs op verplaatsing kunnen worden ingezet.

Ten slotte biedt de diversiteit aan opleidingen binnen de hogescholen een ideale voedingsbodem voor nieuwe, interdisciplinaire initiatieven en werkwijzen. Een ervan is “bio-art”, een kunstvorm waarbij verschillende biotechnologische technieken en materialen worden ingezet als nieuwe manieren om kunst te maken.

 [1] https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/onderwijspersoneel/van-basis-tot-volwassenenonderwijs/lespraktijk/stem-science-technology-engineering-mathematics/stem-actieplan-2012-2020/wat-is-het-stem-actieplan

[2] Gershenfeld, Neil A. (2005). Fab: the coming revolution on your desktop—from personal computers to personal fabrication. New York: Basic Books. ISBN 0-465-02745-8.

Werkt dit inspirerend?  Aarzel dan niet om ons te contacteren. 


Enkele goede pRAktijkvoorbeelden

  1. Biomedical Science Center Brussels

  2. Open BioLab Brussels

  3. Open Fablab BrusselsContactEER Ons

U wil meer weten? U heeft misschien een specifieke vraag of een idee dat u eerder persoonlijk wil bespreken?
Neem dan contact op via onderstaande link.


Blikopener Nieuwsbrief

U wil graag op de hoogte gehouden worden van de activiteiten van Blikopener en nieuws over onderzoek en innovatie? Schrijf u dan in op onze nieuwsbrief.