Blikopener
hogescholen, partners in innovatie

EDUCATIONAL TECHNOLOGY

 

Motivatie en leerprocessen

In de huidige snel veranderende arbeidsmarkt is het voor organisaties een grote uitdaging om voortdurend mee te blijven. Het is daarom belangrijk dat organisaties snel  inspelen en anticiperen op die veranderingen. Organisaties moeten nog meer lerende organisaties worden.

Van medewerkers in zo’n organisatie worden heel wat competenties en attitudes verwacht: een kritische ingesteldheid, probleemoplossende vaardigheden, creativiteit of het vermogen om grote hoeveelheden informatie te verwerken… Deze generieke competenties worden soms ook werkkwaliteiten of 21st century skills genoemd. Daarnaast vraagt inspelen op een snel veranderende realiteit van medewerkers de attitude en vaardigheden om een leven lang te leren. Vaak betreft het dan niet enkel deelnemen aan workshops, trainingen, bijscholingen of studiedagen. Ook informelere vormen van (team)leren, zoals het deelnemen aan communities of practices of leergemeenschappen zijn heden ten dage cruciaal in het leven lang leren-verhaal. Ze blijken duurzame vormen van professionalisering te zijn, maar niet alle organisaties zijn op deze vormen voorbereid.   

De motivatie van de medewerkers bepaalt sterk de wijze waarop ze hun werk beleven.  Burn-out, uitval en werkefficiëntie zijn sterk motivatie-gerelateerd. Motivatie is echter niet alleen een verhaal van medewerkers zelf, maar ook van een (motiverende) werkomgeving die organisaties aanbieden.

De cel onderwijsonderzoek, het departement Onderwijs en Training en de opleiding Toegepaste Psychologie van AP bundelen hun expertise in het expertisegebied leer- en motivatieprocessen. Via praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek toetsen ze theoretische modellen rond leren en motivatie (bij volwassenen) aan de praktijk, ontwikkelen ze diagnostische en begeleidingsinstrumenten die in organisaties inzetbaar zijn en werken ze begeleidingsmethodieken om in organisaties rond leren en motivatie aan de slag te gaan.

Je kan bij ons terecht voor:

  • Expertise rond arbeids- en organisatiepsychologie, motivatiepsychologie en pedagogische psychologie

  • Expertise rond Werkkwaliteiten en 21st century skills

  • Expertise en een referentiekader voor een succesvolle implementatie van leergemeenschappen

  • Diagnostische instrumenten en begeleidingstools (bijv. self-assessment tools voor startende werknemers & bijhorden coachingsmethodieken)

  • Modellen en advies voor samenwerking tussen organisaties, studenten en de hogeschool (duaal leren, werkplekleren, …)

  • Consultancy rond leer- en motivatieprocessen in uw organisatie

  • Opleiding op maat

  • Contractonderzoek

  • Bachelorproeven en (multidisciplinaire) studentenprojecten 

  • Stagiairs

Werkt dit inspirerend?  Aarzel dan niet om ons te contacteren. 
ContactEER Ons

U wil meer weten? U heeft misschien een specifieke vraag of een idee dat u eerder persoonlijk wil bespreken?
Neem dan contact op via onderstaande link.


Blikopener Nieuwsbrief

U wil graag op de hoogte gehouden worden van de activiteiten van Blikopener en nieuws over onderzoek en innovatie? Schrijf u dan in op onze nieuwsbrief.