Blikopener
hogescholen, partners in innovatie

EDUCATIONAL TECHNOLOGY

 

Didactiek: STEM en taal

In onze hoogtechnologische Vlaamse kennismaatschappij is er nood aan STEM-geletterde burgers (STEM staat voor Science, Technology, Engineering en Mathematics). Ondanks het feit dat ons onderwijs jongeren een solide basis geeft in aparte STEM-vakken, blijken Vlaamse jongeren weinig gemotiveerd te zijn voor STEM-beroepen en blijft hun STEM-geletterdheid te laag. Het STEM- kader van de Vlaamse overheid zet in 10 dimensies de krijtlijnen uit voor vernieuwing. Een kerndoelstelling is ‘probleemoplossend leren door interdisciplinair vaardig en creatief te onderzoeken en te ontwerpen’. Dit vraagt om een nieuwe didactiek die leerlingen ondersteunt in het actief gebruiken van kennis, wetenschappelijke concepten en onderzoeks- en ontwerpvaardigheden over de grenzen van de STEM vakken heen. De onderzoekskern ExploRatio ontwerpt specifieke STEM-didactieken gelinkt aan ethisch-maatschappelijke vraagstukken, het nut van wetenschap en innovatie, duurzaamheid, enz. Heel bijzonder hierbij is de techniek van filosofische gespreksvoering, waarbij minds-on en hands-on, denken en doen, samengaan in dialoog.

Een goede taalontwikkeling is een voorwaarde om succesvol te zijn op school en goed te kunnen participeren in de hedendaagse maatschappij. Kansarme kinderen en kinderen die meertalig opgroeien hebben extra ondersteuning nodig bij de mondelinge taalontwikkeling, in het bijzonder voor wat betreft de schooltaal. Met de onderzoeksgroep Taal bij het jonge kind werken we via ontwerponderzoek aan de taalverwerving bij jonge kinderen. We schenken daarbij ook bijzondere aandacht aan de beginnende geletterdheid, omdat recente onderzoeken laten zien dat het leesniveau bij Vlaamse kinderen lager ligt dan vroeger en lager in vergelijking met andere landen.

Werkt dit inspirerend?  Aarzel dan niet om ons te contacteren. 


Enkele goede pRAktijkvoorbeelden

  1. Wetenschapsbalans

  2. Klank klaarContactEER Ons

U wil meer weten? U heeft misschien een specifieke vraag of een idee dat u eerder persoonlijk wil bespreken?
Neem dan contact op via onderstaande link.


Blikopener Nieuwsbrief

U wil graag op de hoogte gehouden worden van de activiteiten van Blikopener en nieuws over onderzoek en innovatie? Schrijf u dan in op onze nieuwsbrief.