Blikopener
hogescholen, partners in innovatie
HGT_2019_011_KD_SUBTH_06_04 EN 14_04_WATER.jpg

CHEMIE

 

Water

In het kennisdiffusiecentrum Water worden voor u waterkwaliteitsparameters bepaald en onderzocht, wordt de waterzuiveringsefficiëntie bepaald, kan men terecht voor input rond DNA-gebaseerde monitoring van aquatische systemen (waterzuivering, oppervlaktewater,...) en kan uw waterzuivering geoptimaliseerd worden op vlak van zuiveringsefficiëntie alsook energiebesparing van de beluchting.

In het onderzoek en de dienstverlening van onze onderzoeksgroep milieutechnologie staat water steeds centraal. We beschikken dan ook over een degelijke expertise rond procesoptimalisatie in de afvalwaterzuivering, zowel op fysicochemisch als biologisch vlak, en de snelle ecotoxicologische karakterisering van waters. Bovendien hebben we ervaring in onderzoek naar het energieverbruik gelinkt aan de beluchting van aerobe slibsystemen en hoe dit verbruik beperkt kan worden. Daarnaast spitst het onderzoek zich op het valoriseren van spuiwater van serreteelt aan de hand van micro-algen en zijn we betrokken in onderzoek naar

de snelle analyse van de ecologische toestand van waterlopen door biologische waterkwaliteitsbepaling, fysicochemische analyses en ‘environmental DNA’.

We staan ter beschikking voor samenwerkingen in het kader van onderzoek, advies, dienstverlening, de organisatie van studiedagen en van vorming op

maat, enz. U kan bij ons terecht voor:

  • advies bij de ontwikkeling en het procesontwerp van (nieuwe) waterzuiveringsinstallaties;

  • procesoptimalisatie, opvolging en probleemoplossing bij industriële waterzuiveringsinstallaties;

  • analyses op afvalwater (in- en effluent) en waterige afvalstromen: COD, BOD, N, P, zwevende stof, pH, conductiviteit, inhibitie- en toxiciteitstesten, biodegradeerbaarheid, coagulatie-flocculatie, …;

  • analyses op actief slib: slibvolume index, droge stof (MLSS, MLVSS), respiratie en microscopische karakterisering;

  • bepalen van de biodegradeerbaarheid, toxische of inhibitorische eigenschappen van chemische producten en waterige afvalstromen door onder andere respirometrische metingen op actief slib;

  • uitvoeren van dynamische energiemetingen om het energieverbruik van de blowers in kaart te brengen en het onderzoeken van besparingsmogelijkheden bv. op basis van zuurstofsetpunten;

  • uitvoeren van ecotoxiciteitstesten.

Wij komen in het kader van Blikopener graag bij u langs en luisteren naar uw vragen en noden en geven u hierbij eerstelijnsadvies. Voor een verdere uitwerking van dit advies stellen we graag een voorstel op maat uit om met u naar een integrale oplossing te zoeken.

Ook voor het uitvoeren van onderzoek kunt beroep gedaan worden op onze studenten in het kader van het stage en eindwerk.

Werkt dit inspirerend?  Aarzel dan niet om ons te contacteren. 
ContactEER Ons

U wil meer weten? U heeft misschien een specifieke vraag of een idee dat u eerder persoonlijk wil bespreken?
Neem dan contact op via onderstaande link.


Blikopener Nieuwsbrief

U wil graag op de hoogte gehouden worden van de activiteiten van Blikopener en nieuws over onderzoek en innovatie? Schrijf u dan in op onze nieuwsbrief.