Blikopener
hogescholen, partners in innovatie
HGT_2019_030_KD_SUBTH_05_09_ALGEMEEN02© Jolijn Dehaene.jpg

BOUW

 

Verstedelijking en superdiversiteit

Steeds meer mensen wonen in steden. Vlaanderen is één van de meest verstedelijkte gebieden ter wereld. Tegen 2050 zal vermoedelijk driekwart van de wereldbevolking in steden leven. Wie vandaag verstedelijking zegt, zegt bovendien groeiende diversiteit. Dorpen en randgemeenten verstedelijken mee en worden op hun beurt superdivers. Dit heeft zowel economische, ecologische als sociale consequenties in een samenspel van ruimtelijke en sociale aspecten.

Binnen de vakgroep sociaal werk is vernieuwend onderzoek en dienstverlening over verstedelijking in voortdurende ontwikkeling – zowel vanuit de vakgroep als in multidisciplinair verband. Te denken valt aan het co-creatief, duurzaam en participatief vormgeven aan nieuwe woonvormen, aangepaste vormen van dienst- en hulpverlening zoals een woonzorgcentrum dat niet alleen zorgt voor zijn inwoners maar ook de buurt betrekt. We onderzoeken en ondersteunen het co-creatief ontwikkelen van nieuwe buurten en transformeren van oude buurten en geven vorm aan de bijhorende processen van gemeenschapsvorming onder superdiverse condities.  We starten daarbij steeds vanuit een grondige omgevingsanalyse.

Enkele voorbeelden van bestaande vormen van onderzoek en dienstverlening: openbare besturen en projectontwikkelaars als partners, inzetten op leefbare buurten en steden, wat zijn bouwstenen van sociaal-ruimtelijke kwaliteit, van stadskankers naar kwalitatieve tijdelijke invullingen, ondersteuning van non-profit organisaties op zoek naar aansluiting met nieuwe doelgroepen en dergelijke.

Werkt dit inspirerend?  Aarzel dan niet om ons te contacteren. 


Enkele goede pRAktijkvoorbeelden

  1. Project Wij-K

  2. Kindervriendelijke steden

  3. Superdiversiteit en jeugdbewegingContactEER Ons

U wil meer weten? U heeft misschien een specifieke vraag of een idee dat u eerder persoonlijk wil bespreken?
Neem dan contact op via onderstaande link.


Blikopener Nieuwsbrief

U wil graag op de hoogte gehouden worden van de activiteiten van Blikopener en nieuws over onderzoek en innovatie? Schrijf u dan in op onze nieuwsbrief.