Blikopener
hogescholen, partners in innovatie

BEDRIJFSVOERING, IT, DIGITALE TRANSFORMATIE, MVO

 

Future & Foresight Studies

Futurologie; Futuristiek; Futures studies; La prospective; Foresight; Strategisch management; Future Oriented Technology Assesment; Discipline of Anticipation; Mega-trends Research; Macro-history; Territoriale Planning ... Toekomstonderzoek heeft veel gezichten en wordt in allerhande contexten ingezet. In dit gevarieerde landschap van toekomstonderzoek wordt kennis en expertise voor toegepast toekomstonderzoek ontwikkeld. Toekomstonderzoek is hoe dan ook een interdisciplinaire onderneming.

Deze praktijk hanteert uiteenlopende methoden en technieken in de context van vraagstellingen met betrekking tot specifieke domeinen. Bijzondere takken binnen toekomstonderzoek zijn megatrends research en future-oriented technology assessment. Megatrends research onderzoekt die mechanismen binnen maatschappelijke ontwikkelingen die – hoogst waarschijnlijk – het meest invloedrijk zullen blijken voor onze levens in de komende 10 tot 15 jaar.

Future-oriented Technology assessment is dan weer een specifieke tak van Technology Assessment waarin onderzocht wordt welke mogelijkheden van nieuwe technologieën in het bijzonder nuttig zouden zijn, wat de impact van nieuwe technologieën op maatschappij, economie en leefomgeving zijn, en hoe een langetermijnvisie op wetenschap en technologie kan worden uitgewerkt zodat nieuwe ontwikkelingen maximaal inzetten op het creëren van een socio-economische meerwaarde.

Overheden, bedrijven, organisaties en andere groepen besteden in toenemende mate aandacht aan toekomstmogelijkheden. Steeds meer zijn deze actoren betrokken in allerlei vormen van toekomstverkenning. Toekomstonderzoek maakt bovendien een toenemende specialisering en professionalisering door. Consultants, nationale en internationale denktanken, onderzoekscentra en instellingen, vakgroepen en individuele onderzoekers, voeren - elk met  hun eigen uitgangspunten en werkwijzen - systematisch toekomstonderzoek uit.

Het Applied Futures Research – Open Time ontwikkelt pratijkgerichte werkwijzen en instrumenten voor toekomstonderzoek. Overheden, organisaties en bedrijven beseffen meer en meer dat toekomstdenken geen luxe is, maar een noodzaak. Toekomstdenken biedt bovendien kansen om het heden beter te begrijpen en vaste denkpatronen te doorbreken. Toekomstdenken sterkt het inzicht, het aanpassingsvermogen, de verbeelding en de creativiteit nodig om te gedijen in complexe hedendaagse contexten. Toekomstdenken ondersteunt strategie, ontwerp en ontwikkeling, beleid en actie met betrekking tot toekomstvraagstukken op lokale, regionale en internationale schaal die ook in Vlaanderen en Brussel op de agenda staan. Concreet worden methodieken, coaching en workshops voor lange termijn sector- en organisatieontwikkeling geboden.

Werkt dit inspirerend?  Aarzel dan niet om ons te contacteren. 


Enkele goede pRAktijkvoorbeelden

  1. Applied Futures Research - Open TimeContactEER Ons

U wil meer weten? U heeft misschien een specifieke vraag of een idee dat u eerder persoonlijk wil bespreken?
Neem dan contact op via onderstaande link.


Blikopener Nieuwsbrief

U wil graag op de hoogte gehouden worden van de activiteiten van Blikopener en nieuws over onderzoek en innovatie? Schrijf u dan in op onze nieuwsbrief.