Blikopener
hogescholen, partners in innovatie

BEDRIJFSVOERING, IT, DIGITALE TRANSFORMATIE, MVO

 

Ondernemen en familiebedrijven

Duurzaam ondernemerschap betekent dat een onderneming of organisatie in staat wil zijn om de hedendaagse globale trends en uitdagingen op de een systematische manier te vertalen in een duurzame bedrijfsvoering.

Deze duurzame bedrijfsvoering past eveneens in de Duurzaamheidsagenda van de Verenigde Naties en geeft een invulling aan de daarin geformuleerde duurzaamheidsdoelstellingen, SDG’s genoemd.

Vanwege het centrale onderzoeksthema is het onderzoek per definitie multidisciplinair. Wij hanteren daarom een economisch perspectief verrijkt met inzichten uit  de andere humane en exacte wetenschappen. Wij geven specifieke aandacht aan het lokale stedelijk weefsel en de omgeving waarin de Odisee campussen in Oost-Vlaanderen en Brussel zijn ingebed.

Familiebedrijven en KMO’s hebben een eigenheid. Zij onderscheiden zich van andere bedrijven door hun sterkere banden met stakeholders, hun grotere flexibiliteit, hun minder formeel innovatiemanagement en het makkelijker delen van kennis tussen familieleden.

Praktijkgericht Wetenschappelijk Onderzoek binnen CenSE draagt bij tot maatschappelijke waardecreatie. Deze valorisatie beoogt wetenschappelijk onderzoek inzake duurzaam ondernemen te vertalen naar de praktijk van KMO’s en familiebedrijven via ontwikkeling van leervormen, tools, begeleiding en andere instrumenten die direct inzetbaar zijn door KMO’s en familiebedrijven .  Co-creatie is de werkvorm waarbij CenSE vorm geeft aan de Odisee waarde ‘verbinden’ en is eveneens een invulling het ‘partnership’  begrip binnen de SDG’s en de Duurzaamheidsagenda 2030 van de Verenigde Naties.

De diversiteit aan expertise binnen de onderzoeksgroep laat toe om een brede waaier aan onderwerpen onder de loep te nemen. Onderwerpen die momenteel zijn opgenomen in lopend onderzoek zijn: de deeleconomie, de digitale economie, duurzaam HRM, duurzaamheidscompetenties en ondernemerscompetenties, en andere actuele topics zoals arbeidsmarktinclusie en migratie. Vervolgens wordt ook het effect op verschillende aspecten in rekening gebracht: technologisch, economisch, sociaal, sociologisch, psychologisch, ecologisch…

Werkt dit inspirerend?  Aarzel dan niet om ons te contacteren. 


Enkele goede pRAktijkvoorbeelden

  1. Duurzaam HRM

  2. Innovatie

  3. Digitalisering in de praktijkContactEER Ons

U wil meer weten? U heeft misschien een specifieke vraag of een idee dat u eerder persoonlijk wil bespreken?
Neem dan contact op via onderstaande link.


Blikopener Nieuwsbrief

U wil graag op de hoogte gehouden worden van de activiteiten van Blikopener en nieuws over onderzoek en innovatie? Schrijf u dan in op onze nieuwsbrief.